Plánovanie svadby a koordinácia svadobného dňa

Plánovanie svadby je kľúčové  a zvyčajne to trvá niekoľko mesiacov. Pomôžeme vám vytvoriť koncept svadby, navrhnúť a zabezpečiť top dodávateľov, s ktorými už dlhodobo spolupracujeme a  pripraviť časový harmonogram svadby. Nie je dôležité, či bude vaša svadba s menším alebo väčším počtom ľudí. Postaráme sa, aby bola dokonalá vo všetkých oblastiach a aby vo vás zanechala nezabudnuteľné spomienky.  

Medzi naše služby patrí aj koordinácia svadobného dňa, ktorú vám ponúkame čiastočnú (do začiatku svadobnej večere) alebo kompletnú (do polnoci, v prípade očepčovania- do skončenia očepčovania).  Koordinátorka svadby je s vami od začiatku svadobného dňa, dohliada na všetkých dodávateľov, je nápomocná pre vás aj pre hostí pred svadobným obradom, ale aj počas celej svadby, kontroluje  časový harmonogram a preberá celú zodpovednosť za všetko čo bolo naplánované. Vy si tak svadbu spolu s vašimi hosťami uživate bez stresov.

Ako vyzerá plánovanie:

Máte záujem o koordináciu svadobného dňa?

E-mail

zuzana@shineproduction.sk

Telefónne číslo

+421 905 387 530